spring naar de leestekst

Werken bij GGD Twente

Zelfverzekerd en met hart voor kinderen stap je onaangekondigd binnen bij een kinderdagverblijf, een gastouder of welke andere vorm van kinderopvang dan ook. Je observeert, luistert en overziet de situatie. Vervolgens vorm je snel maar objectief een oordeel over de wijze waarop de eisen, zoals gesteld in de wet, worden nageleefd. Jouw doel is om goede kwaliteit binnen de kinderopvang bevorderen. Hierin ben je hard op de inhoud maar zacht op de relatie. In gesprek met de houder en de gemeente weet je ook minder leuke boodschappen goed over te brengen. Dit is de inspecteur kinderopvang die wij zoeken!

 

De jeugd gezond houden. Daar wil jij je als professional voor inzetten! Dit doe je door ouders te begeleiden, maar ook door ondersteuning te bieden aan ketenpartners bij signalen over de ontwikkeling van een jeugdige. Je kunt je feilloos aanpassen aan de verschillende situaties van cliënten met verschillende persoonlijkheden, zorgvragen en culturen. Je reageert en adviseert gepast, waardoor ouders, kinderen en collega’s op je kunnen rekenen.

 

De jeugd gezond houden! Daar wil jij je als professional voor inzetten. Jouw adequate optreden valt op. Je weet snel de vereiste informatie te vinden om deze vervolgens toe te passen. Door preventie, vroeg signaleren, adviseren en behandelen zorg jij ervoor dat ouders en kinderen vanaf het eerste contactmoment in hun eigen kracht worden gezet. Door met een brede blik naar een kind kijken, maak jij het verschil.

 

GGD Twente is dé gemeenschappelijke gezondheidsdienst voor alle inwoners van Twente. Wij bevorderen, bewaken en beschermen een gezonde Twentse samenleving.

 

Dat doen wij voor en met de 14 Twentse gemeenten en samen met partners die gezondheid ook belangrijk vinden. Jouw betrokkenheid en professionaliteit is onze primaire kracht.

 

Organisatie

De GGD is een belangrijke verbinding tussen overheid en gezondheidszorg. We staan midden in de samenleving. Zo werken we uitvoerend, adviserend én beleidsvoorbereidend aan een gezond Twente.

 

De GGD bestaat uit de afdelingen

  • Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  • centrale Staf

 

Lees meer over onze organisatie.

 

Regio 

GGD Twente is een onderdeel van Regio Twente. Dat is een samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten.